FunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & Feestartikelen
Informatie en reserveren
bel +31(0)6 27 16 67 55 of mail naar info@funxpert.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden FunXpert.nl Attractieverhuur.

Art 1  Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen, welke is gesloten tussen FunXpert.nl, gevestigd te Rossum (gld) en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Art 2  De huurprijs dient, tenzij schriftelijk anders over één gekomen, voor aanvang van de huurperiode contant te worden voldaan. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Art 3  De huurder hoeft geen borg te betalen. Wel voor het levend tafelvoetbal spel. De huurder dient aan de verhuurder een kopie van een geldig legitimatie bewijs te overhandigen of te laten zien.

Art 4  De huurder dient zelf de gehuurde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen bij de verhuurder op te halen   en aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder weer SCHOON EN DROOG terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen is over één gekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen zal belasten. Indien de gehuurde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen niet SCHOON EN  DROOG terugbezorgd worden zijn wij genoodzaakt € 20,- te rekenen voor het schoonmaken of drogen.

Art 5  Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten in rekening gebracht voor de huurder.

Art 6  Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde opblaasfiguren/ springkussens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen is niet toegestaan.

Art 7  Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen veroorzaakt is de verhuurder NIET aansprakelijk.

Art 8  Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de gehuurde opblaasfiguren/ springkussens kan ontstaan.

Art 9  Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk om kosteloos te annuleren.

Art 10 De gehuurde opblaasfiguren, springkussens, en alle bijgeleverde materialen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.
 
FunXpert.nl
 
De service van FunXpert
  • FunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & FeestartikelenVoordelig
  • FunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & FeestartikelenPersoonlijk contact
  • FunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & FeestartikelenIn de meeste gevallen geen borg benodigd
  • FunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & FeestartikelenGemakkelijk verlengen van reservering
Lees alle service voorwaardenFunXpert | De Specialist in Attractieverhuur & Feestartikelen
reserveren
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Woonplaats:
Bezorgen/afhalen: Bezorgen / Afhalen
Datum reservering:
Opmerking: